Det finns flera fördelar med att skaffa ett kundkonto hos oss på Min Taxi, oavsett om det är ett litet eller stort företag, nedan följer några.

  • Har ni inom företaget olika projekt, avdelningar eller kostnadsställen som ni vill styra kostnaderna till kan vi även hjälpa till med det. Varje resa kan specificeras upp på fakturan med referensnummer, avdelning eller kostnadsställe, vi kan även skapa separata fakturor för olika kostnadsställen eller referenser, och detta syns sedan tydligt på fakturan så varje resa enkelt går att härleda och placera.
  • Enklare att få översikt på företagets resor då allt samlas på en faktura, men vi kan även erbjuda er statistik på ert företags resande, och ni har ett administratörsverktyg där ni kan föra koll på de resor ni utför och vilka av era anställda som ska ha möjlighet att boka resor på faktura.
  • Vid tidpunkter med hög trafik prioriteras ni alltid som avtalskund.
  • Ingen anslutningsavgift eller faktureringsavgift tas ut.
  • Ni är inte via avtalet bundna att endast nyttja oss för ert resande, eller förpliktigade att endast ha avtal med oss. Men vi är övertygade om att vi kommer att bli ert förstahandsval.

Sammanfattningsvis är detta ett utmärkt sätt för ert företag att kapa kostnader på, och förenkla er administration. Inga mer taxikvitton som de anställda tvingas hålla reda på, eller problem att veta vilken resa som hör ihop med vilket kostnadsställe i företaget.

För mer information, kontakta oss så berättar vi mer, och hjälper er att komma igång med ett kundkonto hos oss, och det är som sagt ingen kostnad förenad med det utan tanken är att helt enkelt kunna underlätta ert resande hos oss.

Vill du veta mer eller ansöka?

Skicka ett mejl till info@mintaxi.se